Nhà Liszts

Mình mới mua cuốn picture book này, chủ yếu vì mình rất thích chị hoạ sĩ minh hoạ – Júlia Sardà.

Về phần hình ảnh thì khỏi phải bàn, Júlia luôn vẽ hết sức tỉ mỉ, bố cục chặt chẽ, nhân vật  biểu cảm, đặc trưng. Với mình thì chẳng có gì để chê hết. Cuốn sách tuy mỏng nhưng trang nào nhìn cũng đã mắt, trang nào cũng có thể đóng khung treo trưng bày cả.

Read More »