Giỏi không cần giải thích,

Mình hóng được mấy chuyện trên Twitter:

Có một bạn hỏi một câu về vấn đề kỹ thuật ABC này. Một người khác vào trả lời rất chi tiết. Bạn hỏi cảm ơn và khen thêm: ồ bạn có vẻ thông thạo ngôn ngữ (lập trình) này quá nhỉ! Một người khác vào tiếp lời (giùm): ừ, ông ý là người tạo ra cái ngôn ngữ đấy mà! 🙂

Lập tức cảm thấy người kia ngầu thêm x10000000 lần.

Read More »