Quý bà góc nhà,

Có một post mình đã đăng từ hồi vẫn còn đang học trường tiếng:

okusan

Chữ (trong từ 奥さん – okusan, để gọi vợ của người khác) có nghĩa đen là {trong cùng}, hồi trước ông thầy Nhật mình kể do ngày xưa mấy bà vợ hay phải ngồi trong góc sâu nhất, xa nhất 🙂 (cũng là ám chỉ căn bếp – gian sâu cùng, ở góc trong nhà). Sau gọi thành quý cô trong góc 🙂. Xét về khoản này Nhật thua xa Việt Nam nhá. VN gọi vợ là “NHÀ TÔI” – là nguyên cái nhà đấy, ấm áp thân thương quan trọng vl luôn.

Từ khi sang Nhật mình bắt đầu được gọi bằng danh từ okusan, ngay cả khi đến nhà bạn của chồng chơi, người ta cũng sẽ xưng hô với mình bằng danh từ này. Hay khi được hỏi nghề nghiệp, nhiều khi người ta sẽ mặc định cho mình luôn là okusan (tương đương với nghề nội trợ ở nhà).

Read More »