Bức tường

Trong bối cảnh gần đây những luật lệ mới, kiểm duyệt mới được thông qua, có một cuốn sách rất hợp để suy nghĩ về vấn đề này.

IMG_5103_polarr.JPG

Bên Đủng Đỉnh Đọc đã review về cuốn này rất hay (bạn có thể đọc tại đây), nên mình không định viết thêm nhiều, chỉ muốn chia sẻ ngắn gọn về một bức tường mình từng va phải.

The wall được kể qua con mắt của một hoạ sĩ, đã được sinh ra và lớn lên ở Tiệp Khắc, vào giai đoạn sau thế chiến thứ II, dưới sự kiểm soát của Xô Viết. Đây là một câu chuyện lịch sử có lẽ không bao giờ cũ.

Read More »