Thông minh.

Ngày trước có lần mình đi ăn đám cưới ông anh họ, có một bác họ hàng xa tít mù nào đó nhìn thấy mình xong mới hỏi mẹ mình rất nghiêm túc là con đấy có bị làm sao không mà nhìn mặt nó đần đụt thế.

Chắc vì thế mà mình luôn thích những gì… thông minh, những câu chuyện và nhân vật có trí tuệ cao. (Ai có lại nói mình ngu mình cũng không cãi đâu ý mà)

Có 4 nhân vật thông minh nổi bật trong Sherlock:

– Sherlock Holmes

– Moriarty

– Mycroft Holmes

– Irene Adler

Và bốn nhân vật này có cách sử dụng trí tuệ của mình rất khác nhau dẫn tới bốn số phận hoàn toàn khác nhau. Không thể đặt bộ não lên mà cân đo đong đếm xem ai thông minh hơn, quan trọng chính là ở tư tưởng và tính cách của họ.

Read More »